Skočiť na obsah

Rezort dopravy podporil 28 projektov na vybudovanie cykloprístreškov pre školy

štvrtok 9. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhodnotilo cyklovýzvu určenú na vybudovanie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Rezort dopravy podporil 28 projektov za takmer 750-tisíc eur.

Školy a ich zriaďovatelia celkovo predložili 184 projektov, z nich 165 projektov splnilo formálne náležitostí. Všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá a získali aspoň 156 bodov, získali podporu.

„Naším dlhodobým cieľom je podporovať rozvoj cyklodopravy. Aj preto ma teší veľký záujem samospráv, ale aj samotných škôl budovať podmienky na to, aby žiaci mohli do školy jazdiť na bicykli. Cyklodoprava je ekologická, chceme ju rozvíjať tak, aby bola alternatívou napríklad osobnej dopravy,“ zdôraznil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

O dotáciu mohli žiadať základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, alebo aj ich zriaďovatelia, teda obce a vyššie územné celky. Neúspešní žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu aj z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt cykloprístrešku v rámci školy však musí byť zaradený pod hlavný projekt, ktorým bude vybudovanie cyklistickej komunikácie v danom meste alebo obci.

Rezort dopravy pokračuje v podpore cyklodopravy aj naďalej, v apríli vyhlásil prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva za 36,5 mil. eur je určená na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, pričom o dotácie môžu žiadať mestá, obce, VÚC či rozpočtové organizácie zriadené samosprávami.

Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na 1 kilometer cyklotrasy však nemôžu presiahnuť 500-tisíc eur. O príspevok na podporu rozvoja cyklistickej dopravy v prvej výzve môžu záujemcovia žiadať do 15. augusta 2022.