Rezort dopravy vychádza v ústrety občanom

pondelok 21. mája 2018

Ministerstvo dopravy  informuje občanov, že ak mali alebo budú mať v nasledujúcich dvoch týždňoch problém s absolvovaním technickej kontroly a dostali by za toto obdobie pokutu, aby podali na okresný úrad odpor voči tomuto rozhodnutiu. Ministerstvo dopravy usmerní okresné úrady, aby túto situáciu zohľadnili.

Dva týždne sú zároveň hraničným termínom, počas ktorého si musia dať všetky záležitosti do poriadku aj samotné stanice STK.