Rezort dopravy vychováva žiakov k ekologickej doprave

piatok 20. septembra 2019

Do tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa  aktívne zapojil aj rezort dopravy. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo na vlastnom parkovisku už po druhý raz podujatie pod názvom Detský deň mobility. Žiakom materských a základných škôl sa predstavili ekologické alternatívy k individuálnej automobilovej doprave. Súčasne táto akcia bola aj dobrou príležitosťou na prediskutovanie tém o udržateľných formách dopravy a vzťahu mobility s kvalitou ovzdušia.     

„Rezort dopravy cíti potrebu aktívne sa zapojiť do podujatí organizovaných v rámci každoročného Európskeho týždňa mobility. A to obzvlášť dnes, keď je potrebné o ochrane životného prostredia nielen hovoriť, ale konať. Som rád, že ministerstvo prispieva k osvete medzi mladými ľuďmi a vedie ich k tomu, aby hľadali alternatívne ekologické spôsoby dopravy do školy alebo do práce,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.   

Na mieste obvyklého parkoviska pre zamestnancov ministerstva dopravy sa deťom predstavili železničné spoločnosti, ktoré ich informovali o ekologických výhodách cestovania vlakmi, o ich prevádzke či o možnostiach štúdia na dopravných školách. Jazdu na bicykli do školy deťom predstavilo občianske združenie Cyklokoalícia, pričom deti sa tiež naučili základné opravy bicykla. Praktickú znalosť dopravných predpisov si precvičili na dopravnom ihrisku a to pod vedením dopravného policajta. Policajný zbor poskytol tiež základné rady v oblasti prevencie a bezpečnosti cestnej premávky. Dopravný podnik Bratislava predstavil žiakom pomocou rôznych zaujímavostí fungovanie hromadnej dopravy v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili deti z lokálnych materských a základných škôl, ktoré majú lokalitu podujatia v pešej dostupnosti, a teda v plnej kompatibilite s tohtoročným mottom kampane „Prejdime sa spolu“.

Druhý ročník tohto podujatia je registrovaný v rámci tematických podujatí Európskeho týždňa mobility. Viac informácií o tejto kampani nájdete na http://www.mobilityweek.eu/.