Školáci sa zoznámia s povolaniami v doprave aj vo Vrútkach

pondelok 13. mája 2019

Ministerstvo dopravy, rezortné železničné spoločnosti, regionálni partneri, univerzity a stredné odborné školy pozývajú žiakov základných škôl na ďalšie zo série podujatí Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Jeho cieľom je motivovať mladú generáciu, aby sa zaujímala o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na dopravu a poštové služby. Podujatie sa uskutoční 16. mája 2019 vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici od 9.00 h do 15.00 h. 

Program podujatia je bohatý. Školáci sa oboznámia s výkonom povolaní v železničnej a cestnej doprave a navštívia priestory rušňa, kamióna či autobusu. Program zahŕňa aj ukážky z diagnostiky vozidiel, riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, virtuálnu železničnú realitu, dopravnú výchovu vrátane techniky jazdy na bicykli, ukážky prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže.

Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Účastníkom odborníci poskytnú kariérové a pracovné poradenstvo s možnosťami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie je bezplatný.