Slovensko-čínske memorandum zlepší turistickú výmenu

piatok 25. októbra 2019

Slovensko podpísalo po desiatich rokoch Memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Čínskou ľudovou republikou. Dokument o rozvoji turizmu medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu ČĽR sa uzavrel v Rige pri príležitosti 5. stretnutia zástupcov krajín strednej a východnej Európy a Číny v cestovnom ruchu. Za rezort dopravy podpísal memorandum veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan, za čínsku stranu minister kultúry a cestovného ruchu ČĽR Luo Shugang.

„Podpísaním memoranda sme dosiahli novú úroveň v rámci turistickej výmeny. Cestovný ruch významne prispieva k zbližovaniu kultúr a je tiež dôležitým  hospodárskym odvetvím. Verím, že takáto spolupráca zlepší celkové výsledky návštevnosti Slovenska, prispeje k zvýšeniu počtu čínskych turistov a ich prenocovaní,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Čína sa v minulom roku s počtom takmer 67 tisíc turistov zaradila na 7. miesto z hľadiska počtu návštevníkov Slovenska. Ministerstvo dopravy má záujem na čínskom trhu realizovať marketingové aktivity a spoluvytvárať podmienky na priamu spoluprácu zainteresovaných subjektov. Obe strany chcú spolupracovať najmä pri organizácii medzinárodných veľtrhov a výstav, pri podpore a organizácii infociest zástupcov médií, ako aj touroperátorov a cestovných kancelárií.