Skočiť na obsah

Spúšťame schému pomoci pre sektor dopravy

piatok 9. júla 2021

Bratislava (9. júla 2021) – Prevádzkovatelia autoškôl, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy či školiace strediská na výcvik vodičov profesionálov môžu  oddnes požiadať o dotáciu zo schémy pomoci. Rezort dopravy vyčlenil na pomoc 19,4 milióna eur.

Na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu pripravil rezort dopravy ďalšiu schému pomoci, tentokrát pre sektor dopravy.  ,,Máme pripravený balík pomoci vo výške 19,4 milióna eur. Pomoc je zameraná na prevádzkovateľov autoškôl, školiacich stredísk na výcvik vodičov profesionálov, či pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, ktorí boli štátom výrazne obmedzení na činnosti z dôvodu pandémie. Prevádzkovatelia môžu žiadať o pomoc od začiatku pandémie, teda teda od 1.4.2020 do 31.3.2021,povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Schéma pomoci bola schválená aj PMÚ. O pomoc môžu podniky požiadať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke slovensko.sk. ,,Snažili sme sa túto pomoc spraviť pre žiadateľov administratívne čo najjednoduchšiu, zároveň sme pripravili prehľadný návod, ako o pomoc požiadať. Všetky podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú publikované na našej stránke mindop.sk”, doplnil minister dopravy.

Limit na žiadateľa je stanovený na 200 000 eur, ide o tzv. schému minimálnej pomoci de minimis. Oprávneným žiadateľom bude ten subjekt, ktorý eviduje pokles tržieb na úrovni minimálne 30 %, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku, teda pred vypuknutím pandémie. V praxi to znamená, že porovnávať sa bude napríklad august 2020 s augustom 2019, a január 2021 s januárom 2020. Maximálna výška pomoci je do 80 % oprávnených nákladov.

Pri stanovení výšky finančnej pomoci sa bude refundovaný pokles tržieb porovnávať s celkovým príspevkom stanoveným na technickú základňu daného žiadateľa. Výška finančného príspevku na vozidlo sa odvíja od jeho kategórie a euronormy, pričom platí, že ekologickejšie vozidlá majú vyšší príspevok. Konečná výška dotácie sa určí ako nižšia z hodnôt „Maximálna možná výška príspevku na technickú základňu žiadateľa“ (súčet všetkých príspevkov na vozidlá, ktoré sa podľa tejto schémy pomoci kompenzujú) a „Kompenzácia poklesu tržieb“ (vo výške 80 % z celkového poklesu tržieb súvisiacich s predmetom podnikania, na ktorý sa pomoc poskytuje).

 

Bližšie informácie a registračný formulár:

https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor