Štátna tajomníčka Katarína Bruncková odovzdala ocenenia Stavba roka

štvrtok 2. júla 2020

Prestížnu cenu Stavba roka v II. kategórii za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva udeľovanú MDV SR odovzdala štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková do rúk autorov projektu Hrebienok Resort II vo Vysokých Tatrách. MDV SR je jedným z vyhlasovateľov súťaže, ktorej história siaha do roku 1995 a nad týmto jubilejným ročníkom prebral záštitu minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

„Za celý rezort dopravy a výstavby, ktorý tu dnes reprezentujem, môžem vyhlásiť, že všetky ocenené stavby predstavujú prínos do slovenskej architektúry a stavebníctva. Práve slávnostné oceňovanie môže byť pre autorov projektov jedným z motivujúcich prvkov, aby prinášali nové, inovatívne riešenia nielen čo sa týka stavebno-technického riešenia, architektonického riešenia alebo z hľadiska realizácie výstavby, ale najmä využiteľnosti pre ľudí, ktorí budovy navštívia a budú v nich tráviť čas." uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Udeľovanie cien organizuje Združenie pre rozvoja slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a každoročne ju vyhlasuje spolu so stavovskými organizáciami, Úniou miest Slovenska, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a ďalšími.

Tento rok posudzovala prihlásené stavby osemčlenná odborná porota a udelila deväť cien. Šesť cien vyhlasovateľov súťaže, dve ceny za celospoločenský prínos  a hlavnú cenu Stavba roka 2019, ktorú získal tím autorov obnovy zámku v Pezinku.

Záznam zo slávnostného odovzdávania cien uvedie dnes večer vo vysielaní RTVS o 20:10 na Dvojke.