Skočiť na obsah

Študuj dopravu, príď si vybrať z desiatok atraktívnych odborov

štvrtok 23. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pozýva všetkých žiakov základných škôl a stredných škôl na podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu. Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré môžu študovať na stredných odborných školách aj vysokých školách. Podujatie sa bude konať 28. júna 2022 od 9:00 do 13:00 v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave.

„Štúdium dopravy má rozhodne budúcnosť, preto chceme  motivovať mladých ľudí, aby sa vybrali týmto smerom. Trendom je investovať do verejnej hromadnej dopravy a keďže priemerný vek zamestnancov železníc nám z roka na rok rastie, budúci absolventi majú prakticky zaručené okamžité uplatnenie nielen na železniciach, ale napríklad aj v rôznych dopravných podnikoch,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Žiakom základných a stredných škôl poskytnú odborníci kariérové poradenstvo a odporúčania ich ďalšieho študijného smerovania aj výberu povolania. Súčasťou programu budú aj ukážky jednotlivých povolaní v železničnej aj cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, letecký trenažér, simulátor prevrátenia vozidla, prehliadka autobusu, kamióna, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy a mnohé ďalšie.

Študuj dopravu je spoločným podujatím Ministerstva dopravy a výstavby SR, rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov a vybraných regionálnych partnerov.

Vstup na podujatie je voľný.​