Skočiť na obsah

Študuj letectvo

streda 10. mája 2023

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných školách a vysokých školách so zameraním na leteckú dopravu je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, vybraných stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné odbory a spoločností pôsobiacich v leteckej doprave. Podujatie sa uskutoční 2. júna v Košiciach v Univerzitnom vedeckom parku Technicom od od 9:00 do 12:00.

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných školách a vysokých školách. Súčasťou programu bude predstavenie zaujímavých povolaní v leteckej doprave, ukážky leteckej techniky, komentovaná prehliadka priestorov Univerzitného vedeckého parku Technicom, možnosť vyskúšať riadenie lietadla pomocou simulátora, možnosť zoznámiť sa so spoločnosťou venujúcou sa leteckým záchranným prácam, zamestnancami Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR („vládnej letky“), získať zaujímavé informácie od posádok lietadiel, zapojiť sa do dopravných kvízov a súťaží.

Žiakom pomôžeme s výberom štúdia a povolania, získajú informácie o bezpečnosti v leteckej doprave a o povolaniach v leteckej doprave.