Súťaž Mladý tvorca o Cenu ministra dopravy a výstavby

pondelok 4. novembra 2019

Aj v tomto roku Ministerstvo dopravy a výstavby SR organizuje v rámci celoštátnej prezentačnej výstavy Mladý tvorca 5. – 6. novembra 2019 v Nitre súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby. Súťažami chce rezort dopravy podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl zameraných na oblasť dopravy a cestovného ruchu.

„Touto aktivitou chceme podporiť mladých ľudí a motivovať ich ku kreativite, kvalite a inovatívnemu mysleniu. Súčasne chceme rozvinúť u študentov schopnosti a zručnosti potrebné pre ich ďalší profesijný rozvoj,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád  Érsek.

Súťaž TOP turistická destinácia regiónu je určená pre žiakov stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Súťažné projekty majú za cieľ propagovať zaujímavú turistickú destináciu nachádzajúcu sa na území  samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Témou súťaže je Udržateľný produkt cestovného ruchu. Súťaž Maják pre dopravu má podtitul Presvedč ma, že cestovať hromadnou dopravou sa oplatí. Cieľom súťažných projektov je zvýšenie záujmu verejnosti o cestovanie hromadnou dopravou. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl študujúci odbory zamerané na dopravu. Výhercovia súťaží budú odmenení poukazmi na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500 €, 300 € a 200 €.  Pozývame pedagógov a žiakov základných skôl na výstavu, kde sa predstavia mnohé stredné odborné školy a ich šikovní študenti.