Skočiť na obsah

Súťaž o Cenu ministra dopravy SR

pondelok 13. novembra 2023

Ministerstvo dopravy SR opäť vyhlásilo súťaž o Cenu ministra dopravy SR Maják pre dopravu, ktorou chce rozvíjať tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl študujúcich odbory zamerané na dopravu. 

Témou súťaže je Cestuj udržateľne za krásami Slovenska a je zameraná na výhody cestovania verejnou hromadnou dopravou a ďalšími formami udržateľnej mobility pri spoznávaní kultúrnych, historických a prírodných pamiatok Slovenska. Dopravná infraštruktúra a dopravné služby sú jedným zo zásadných predpokladov na rozvoj turizmu, ako aj faktorom jeho konkurencieschopnosti trhu. Hlavnými požiadavkami na dopravu z hľadiska turizmu sú rýchlosť, spoľahlivosť, bezpečnosť, komfort a cenová primeranosť.

Súťaž bude v stredu 15. novembra v priestoroch hotela Tatra v Bratislave. Súťažiť budú žiaci 13 stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné odbory. Na výhercov čakajú finančné odmeny v podobe poukážok na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 200 až 500 €.