Skočiť na obsah

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2018

streda 23. mája 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností zorganizovali tradičné stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v priestoroch ministerstva.

Túto udeľujú MDV SR a SES každoročne na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku.

Na základe hodnotenia odbornej komisie sa laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017 stal doc. Ing. Peter Počta, PhD. zo Žilinskej univerzity za publikovanie pôvodného teoretického príspevku k rozvoju elektronických komunikácií s názvom "Subjective and Objective Measurement of the Intelligibility of Synthesized Speech Impaired by the Very Low Bit Rate Stanag 4591 Codec Including Packet Loss" v renomovanom vedeckom a technickom časopise „Acta Acustica united with Acustica“.

Cenu víťazovi slávnostne odovzdali Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka MDV SR a predseda SES Ing. Ján Tuška.