Skočiť na obsah

Termín na začatie podávanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu sa posúva o mesiac

piatok 20. marca 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR posunulo termín na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bude možné začať podávať až v máji. Dôvodom je mimoriadna situácia súvisiaca s epidémiou koronavírusu.

Žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu bude možné elektronicky podávať v termíne od 4. mája 2020, 8:00h do pôvodného termínu 30. júna 2020 alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Pôvodne plánovaným termínom na predkladanie žiadostí bol 1. apríl 2020 na základe 6. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z 28. februára 2020.

Vzhľadom na obmedzenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, si žiadatelia nemôžu obstarať všetky nevyhnutné podklady pre prípravu žiadostí a podať ich v stanovenom termíne. Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto pristúpilo k zmene termínu na podávanie žiadostí o príspevok.

Aktuálne informácie a podmienky  poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.