V Komárne sa začne modernizovať cesta na hranici, finalizujú sa práce aj na  moste medzi Komárnom a Komáromom

pondelok 24. februára 2020

Cesta I/64 na hraničnom priechode v Komárne sa začne rekonštruovať a dostane nový vzhľad. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek poklepkal základný kameň prestavby bývalého colného priestoru. Súčasne si zhotoviteľ stavby prevzal stavenisko. V tomto priestore sa postavia dve moderné okružné križovatky. Jedna nahradí pôvodnú križovatku na tejto komunikácii a druhá bude slúžiť ako výjazd z parkoviska pred napojením na cestný most smerom do Maďarska.  Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. 

„Som rád, že postupným realizovaním viacerých projektov na jednom mieste dokážeme zjednodušovať dopravu a zlepšujeme tým aj bezpečnosť vodičov. Viem, že táto stavba nepatrí medzi veľké a technicky náročné projekty. Prínos tejto rekonštrukcie je zmodernizovať hraničný priestor a zlepšiť plynulosť premávky na tomto vyťaženom cestnom hraničnom prechode,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.    

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek osobne skontroloval aj výstavbu cestného mosta, ktorý  bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom. Bude najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.

„Je pozitívne, že aj napriek geologickým úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam, ktoré prináša stavba na vode, sa pri tomto náročnom projekte darí držať tempo výstavby. Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj svoj symbolický. Bude najvyšším mostom na Dunaji. Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu bude odovzdaný do užívania do júna tohto roku,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR. 

Oba brehy Dunaja boli spojené v druhej dekáde decembra 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu.  Stavbári využívajú priaznivé klimatické podmienky tejto zimy na dobudovanie ríms, obrubníkov, zábradlí, na dokončenie náterov, osvetlenia, atď. Nový cestný most po dokončení pomôže odľahčiť starý Alžbetin most v Komárne. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi, tu bude aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. 

Minister dopravy Arpád Érsek skontroloval aj postup stavebných prác na podopretí Vážskeho mosta. Práce na podpretí idú dobrým tempom. Voda v rieke poklesla a zhotoviteľ tak mohol zabetónovať dosku v ostrovčeku a začať umiestňovať panely. Po podopretí   bude môcť po Vážskom moste jazdiť aj nákladná doprava. Predpokladaný termín ukončenia prác na podopretí je máj 2020, zhotoviteľ ich plánuje zavŕšiť ešte pred týmto dátumom.