V Prešove idú eurofondy aj na modernizáciu kľúčových križovatiek

pondelok 18. novembra 2019

Vnútromestská doprava v Prešove sa v posledných rokoch zlepšuje. Po dokončení tzv. malého obchvatu („I/68 Prešov, odbočka Škultétyho-ZVL“), prišli na rad tri kritické križovatky. Dve z nich už boli odovzdané v termíne a práce na križovatke ulíc Levočská a Obrancov mieru sú -  podľa plánu bez omeškania - tesne pred dokončením. Prestavbu najväčšej križovatky bol dnes osobne skontrolovať minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, ktorý sa tiež informoval o stave prác na rozostavanej prešovskej diaľnici D1, ktoré idú tiež bez meškania.

„Križovatka na Levočskej ulici v Prešove bola neslávne známa pre kolóny, ktoré sa denne vytvárali kvôli zúženiu cesty na moste cez rieku. Keďže ide o jeden z dôležitý ťahov cez Prešov ďalej na východ, bolo nevyhnutné investovať zdroje do zlepšenia parametrov tejto cesty. Kým nebude hotový celý úsek rýchlostnej cesty R4 až po Kapušany, pomôžu dopravu v meste zlepšiť aj tieto opatrenia na už existujúcej ceste,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru bola financovaná za 7 miliónov eur ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci výstavby sa cesta rozšírila o jeden pruh, ktorý je posledným úzkym miestom na dôležitom štvorpruhovom prieťahu celým mestom. Rekonštruoval sa aj most, ktorý je súčasťou križovatky. Projekt sa realizoval za plnej prevádzky s dopravnými obmedzeniami a stavba bude hotová v rámci termínu do konca mesiaca november. 

 V Prešove boli v posledných mesiacoch s podporov fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ul. Rusínska – ul. Generála Svobodu.

Juhozápadný obchvat mesta Prešov

Minister dopravy Arpád Érsek dnes tiež skontroloval stav prác na stavbe juhozápadného diaľničného obchvatu mesta Prešov. Práce idú podľa harmonogramu a dodávateľ deklaruje dokončenie diaľnice v júni 2021. 

Práce na stavbe D1 Prešov západ – Prešov juh, prebiehajú v súlade s harmonogramom. Na stavbe prebieha výstavba nosných konštrukcii mostov, práce na oporných a zárubných múroch, násypy na stavbe sú tesne pred dokončením, prebiehajú výkopové práce na stavbe, časť prístupových ciest je tesne pred odovzdaním. Začali sa práce na zakladaní protihlukových stien, v tuneli Prešov, ktorý bol prerazený o tri mesiace skôr ako predpokladal harmonogram, sa vykonáva betonáž sekundárneho ostenia. Na stredisku správy a údržby sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy a budovy pre policajtov, násypové a zárezové svahy sú už čiastočne zahumusované.