V prvej cyklovýzve sme zaznamenali obrovský záujem žiadateľov

piatok 15. novembra 2019

Historicky prvá cyklovýzva Ministerstva dopravy a výstavby na podporu cyklistickej dopravy zaznamenala medzi žiadateľmi úspech. Do piatka 8. novembra 2019 prišlo 100 žiadostí o dotácie na prípravu projektovej dokumentácie, výstavbu nových cyklotrás, či dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.

Najväčší záujem prejavili samosprávy o podporu na vypracovanie projektových dokumentácií, rovnaký počet predložených projektov je už pripravený na realizáciu cyklistickej infraštruktúry a zostávajúci počet projektov je zameraných na umiestnenie odstavných zariadení pre bicykle – cyklostojany.

,,V prvej cyklovýzve bolo vyčlenených 6 miliónov eur z rozpočtu ministerstva,  počet žiadostí teda vysoko prekročil možnosti alokovaných finančných prostriedkov. Už podľa toho vidno, že záujem samospráv aj verejnosti o využívanie bicykla ako štandardného dopravného prostriedku narastá. Ide o pozitívny trend, ktorý nás mimoriadne teší, zároveň nás aj zaväzuje pokračovať vo finančnej  podpore z verejných zdrojov štátneho rozpočtu,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje predložené žiadosti tak, aby mohlo s úspešnými žiadateľmi podpísalo zmluvy do konca roka 2019. O dotácie mohli žiadať obce, mestá, vyššie územné celky a občianske združenia.

Ide o prvú dotačnú schému Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy podľa stratégie dopravnej politiky.