V prvej ,,cyklovýzve“ uspelo 61 žiadateľov, na projekty si rozdelia 13 miliónov eur

štvrtok 6. februára 2020

Z historicky prvej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú  projekty na vybudovanie ďalších 50 km cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu navýšilo o ďalších 7 miliónov eur.

„Vysoký záujem samospráv a občianskych združení o peniaze na rozvoj cyklodopravy ma veľmi teší a zaväzuje systematicky pokračovať v podpore cykloprojektov. Zároveň ide o veľmi pozitívny trend, ktorý naznačuje, že ľudia začínajú vnímať bicykle ako plnohodnotné dopravné prostriedky. Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu bicyklov sa nám zníži počet áut na cestách a znížia sa aj emisie v ovzduší, “ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov na svojej webovej stránke  a v týchto dňoch s nimi podpisuje zmluvy o poskytnutí dotácií. Peniaze z prvej výzvy podporia tri okruhy projektov – výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás, obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás a obstaranie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, teda odstavné miesta na bicykle.

Základným cieľom výzvy je rozvoj bezpečnej cyklistickej dopravy v mestách a obciach ako štandardného druhu dopravy v nadväznosti na pešiu a verejnú osobnú dopravu, vrátane vytvorenia podmienok  na bezpečné odkladanie bicyklov v blízkosti dochádzky do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, verejných budov a podobne. Výzva umožňuje využiť zdroje aj na projektovanie a výstavbu cyklistickej infraštruktúry pre cykloturistické účely s cieľom podporiť rozvoj cykloturistiky, ako významnej zložky turistického ruchu.

Zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov