Vláda rozhodne o budúcnosti bratislavského letiska

piatok 26. októbra 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dalo do pripomienkovacieho konania v rámci rezortov návrh projektu k budúcemu fungovaniu letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS). Návrh sa opiera o výsledky štúdie uskutočniteľnosti. Tá ako o najlepšom variante pre budúcnosť najväčšieho slovenského letiska určuje koncesiu strategickému partnerovi formou verejno–súkromného partnerstva (PPP). Zabezpečiť má jeho rozvoj, zvýšiť konkurencieschopnosť a priniesť ďalšie investície do infraštruktúry. O materiáli bude rozhodovať vláda.

„O variante s prenájmom letiska zahraničnému partnerovi sa hovorilo už viackrát a napokon, táto možnosť sa ukázala ako najlepšia a najvhodnejšia pre štát. Verím, že to pomôže zviditeľniť naše najväčšie medzinárodné letisko, ktorému patrí v rámci Európy strategické postavenie. Som presvedčený, že vďaka dodatočným investíciám, ktoré štát nemôže letisku poskytnúť, sa zvýši jeho prestíž, kvalita služieb a priláka aj nových leteckých dopravcov,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Zabezpečiť rozvoj bratislavského letiska (BTS) transparentným výberom strategického partnera je súčasťou Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2016 – 2020. Koncesia predpokladá medzinárodný tender s účasťou skúsených investorov.  Trvanie zmluvy sa navrhuje na obdobie 30 rokov a jej predmetom bude  prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Strategický partner zároveň zabezpečí ďalšie investície do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby BTS a zároveň bude povinný uhrádzať koncesné poplatky do štátneho rozpočtu. Forma PPP pre štát minimalizuje riziká, ktoré súvisia  s vlastníctvom a prevádzkou BTS pri ponechaní určitej miery kontroly nad strategickými aktívami BTS.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) aj v prípade odobrenia koncesie vládou  naďalej  zostáva v rukách štátu, teda bude jeho jediný vlastník. Zároveň, BTS ostane vlastníkom hlavnej infraštruktúry vrátane pozemkov a prioritného infraštruktúrneho majetku, vzletových/pristávacích dráh a budovy terminálu.

Po schválení materiálu by malo ministerstvo dopravy a výstavby začať proces prípravy a realizácie verejného obstarávania na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Koncesná zmluva by mohla začať platiť od roku 2021.