Záujem o príspevok na zateplenie rodinných domov sa v piatom kole výzvy zvýšil

streda 9. októbra 2019

V piatom kole výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie starších rodinných domov bolo elektronicky zaevidovaných 296 žiadostí. Oproti predchádzajúcemu kolu sa počet žiadostí zvýšil približne trojnásobne. Záujem rastie  aj vďaka legislatívnym zmenám platným od mája, ktoré zjednodušili administratívu pri predkladaní žiadostí a zrušili povinnosť, aby zateplenie realizovala certifikovaná firma.

,,Som rád, že teraz, keď sa zjednodušili požiadavky na poskytnutie príspevku, občania vlastniaci rodinný dom starší ako 10 rokov prejavili  vyšší záujem o príspevok. To je výsledok, ktorý sme očakávali. Myslím, že suma 8 800 eur je naozaj motivačná a občanom skutočne pomôže pri zateplení starších rodinných domov, čím ušetria na nákladoch na vykurovanie a zvýši sa kvalita ich bývania.“, pripomenul minister dopravy Arpád Érsek.

Piate kolo výzvy bolo otvorené od 17.  júna 2019 do 30. septembra 2019. K 296 elektronicky zaevidovaným žiadostiam už boli listinné dokumenty doručené v 186 prípadoch. Žiadatelia majú ešte 10 pracovných dní na doručenie listinnej podoby žiadosti po jej elektronickom zaevidovaní vrátane príloh.

Ministerstvo postupne vyhodnocuje doručené žiadosti, ku koncu septembra bol 14 žiadateľom poskytnutý príspevok v objeme 83 568,84 eura, rezervovaný je príspevok pre 66 žiadostí v celkovom objeme 580 800,00 eur, pri 17 žiadostiach bolo rozhodnuté o neposkytnutí príspevku, resp. zastavení konania a pri ostatných žiadostiach ešte prebieha konanie.

Súhrnne za všetky doposiaľ vyhlásené výzvy bolo k 30. septembru 2019 ministerstvu doručených celkom 628 žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Z toho bol 155 žiadostiam poskytnutý príspevok v objeme 1 011 748,06 eura a  rezervovaný príspevok je pre 79 žiadostí v celkovom objeme 695 200,00 eur. Pri 304 žiadostiach bolo rozhodnuté o neposkytnutí príspevku, resp. zastavení konania, alebo bola žiadosť stornovaná žiadateľom. Pri ostatných žiadostiach ešte konanie pokračuje.