Skočiť na obsah

Záujemcovia o dotácie na zatepľovanie rodinných domov už môžu posielať žiadosti

pondelok 4. mája 2020

Občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie  svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, môžu opäť žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur.

Žiadosti je možné podávať elektronicky od 4. mája, 8:00h do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Termín podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinných domov sme museli pre koronavírus posunúť o mesiac. Verím, že si záujemcovia stihli pripraviť žiadosti aj napriek ťažkej situácii. Zateplenie starších rodinných domov bude prínosom nielen pre ich majiteľov, ale aj celú spoločnosť v podobe ochrany klímy,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Aktuálne informácie a podmienky  poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.