Žiaci základných škôl si mohli vyskúšať byť rušňovodičom aj vodičom kamióna

utorok 25. júna 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR po Košiciach a Vrútkach zorganizovalo aj v Bratislave v spolupráci so železničnými spoločnosťami, regionálnymi partnermi a strednými odbornými školami dni kariérového poradenstva: Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Cieľom podujatia bolo motivovať žiakov základných škôl, aby sa zamerali aj na dopravné a technické odbory, pretože štúdium dopravy je perspektívne, ponúka stabilitu a profesionálne uplatnenie.

„Som presvedčený o tom, že každý zo žiakov, ktorí sa rozhodujú, kam ísť študovať po skončení základnej školy, by mal absolvovať kariérové poradenstvo. Môže mu pomôcť pri voľbe povolania a formovaní svojho profesijného vzdelávania. Som rád, že sme mohli ponúknuť túto možnosť mladým ľuďom aj na našich dňoch kariérového poradenstva a nasmerovať ich k dopravným a technickým odborom aj povolaniam v oblasti dopravy, ktoré sú perspektívne a ich absolventi sa bez problémov uplatnia na trhu práce,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.            

Bohatý program podujatia zahŕňal ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave. Žiaci si mohli prezrieť priestory rušňa, kamióna, autobusu, mohli si vyskúšať diagnostiku vozidiel, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modulovej železnici a virtuálnu železničnú realitu. Na podujatí boli okrem súťaží a prezentácií povolaní v doprave predstavené aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Účastníkom odborníci poskytli kariérové a pracovné poradenstvo s možnosťami ďalšieho profesijného smerovania.