Kontrolný deň na D4/R7

Minister dopravy informuje o ďalšom kontrolnom dni na D4/R7. Práce pokračujú a aktuálne sa budujú konštrukcie mostov, nadjazdov a podjazdov. Prebiehajú tiež zemné práce a väčšina preložiek sietí je už zrealizovaná.