Skočiť na obsah

Linky

ŠTÁTNA SPRÁVA

www.prezident.sk - Kancelária prezidenta SR
www.nrsr.sk - Národná rada SR
www.vlada.gov.sk - Úrad vlády SR

MINISTERSTVÁ

www.economy.gov.sk - Ministerstvo hospodárstva SR
www.telecom.gov.sk - Ministerstvo dopravy a výstavby SR
www.finance.gov.sk - Ministerstvo financií SR
www.culture.gov.sk - Ministerstvo kultúry SR
www.mosr.sk - Ministerstvo obrany SR
www.land.gov.sk - Ministerstvo pôdohospodárstva SR
www.employment.gov.sk - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
www.justice.gov.sk - Ministerstvo spravodlivosti SR
www.minedu.sk - Ministerstvo školstva SR
www.minv.sk - Ministerstvo vnútra SR
www.foreign.gov.sk - Ministerstvo zahraničných vecí SR
www.enviro.gov.sk - Ministerstvo životného prostredia SR
www.health.gov.sk - Ministerstvo zdravotníctva SR

SAMOSPRÁVA

www.region-bsk.sk - Bratislavský samosprávny kraj
www.vucbb.sk - Banskobystrický samosprávny kraj
www.vucke.sk - Košický samosprávny kraj
www.unsk.sk - Nitriansky samosprávny kraj
www.vucpo.sk - Prešovský samosprávny kraj
www.tsk.sk - Trenčiansky samosprávny kraj
www.trnava-vuc.sk - Trnavský samosprávny kraj
www.zask.sk - Žilinský samosprávny kraj

OSTATNÉ

www.gastroweb.sk - Gastronomický portál pre profesionálov
www.hotelier.sk – Časopis pre podnikateľov v cestovnom ruchu
www.hotelblog.sk - Prvý webportál pre HoReCa profesionálov
www.statistics.sk – Štatistický úrad SR
www.sorger.sk - Ubytovanie a pobyty v Tatrách a na Slovensku, kúpele
www.tasr.sk - Tlačová agentúra Slovenskej republiky
www.uszz.sk - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
www.indprop.gov.sk - Úrad priemyselného vlastníctva
www.pamiatky.sk – Pamiatkový úrad SR
www.portal.gov.sk - Ústredný portál verejnej správy SR
www.colnasprava.sk - Colné riaditeľstvo
www.sacka.eu - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr
www.zcrsr.sk - Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky
www.ask.sk – Asociácia slovenských kúpeľov
www.aices.sk - Asociácia informačných centier Slovenska
www.azzz.sk - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
www.assr.sk - Asociácia somelierov Slovenskej republiky
www.apmuz.sk - Asociácia penziónov a malých ubytovacích zariadení Slovenska
www.touristguides.sk - Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
www.skba.sk - Slovenská barmanská asociácia
www.sopk.sk - Slovenská obchodná a priemyselná komora
www.lavex.sk - Lavex- Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov
www.agroturist.sk - Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
www.vipa.sk - Vidiecky parlament na Slovensku
www.agritourism.sk - Slovenské združenie podnikateľov v agroturistike
www.szz.sk - Slovenský živnostenský zväz
www.zmos.sk - Združenie miest a obcí Slovenska
www.zhrsr.sk - Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
www.agroturist.sk – Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu
www.zms.sk – Zväz múzeí na Slovensku
www.caravaning.sk – Slovenská asociácia campingu a caravaningu
www.cykloklub.sk – Slovenský cykloklub
www.bha.sk - Bratislava Hotels association
www.szkc.sk - Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
www.rsi.sk - Zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu Radio Slavakia International
www.krasturist.sk - KRASTURIST občianske združenie pôsobiace v oblasti rozvoja cestovného ruchu na území Národného parku Slovenský kras.
www.historickehotelyslovenska.sk - Asociácia historických hotelov Slovenska
www.rusweb.sk - portál zameraný na ruskú komunitu žijúcu, pracujúcu a cestujúcu na Slovensko.
Podnikateľské informačné centrum MZVEZ SR - portál podnikateľského centra Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky