Prehľad plánovaných podujatí  Discover Central Europe na vzdialených trhoch s možnosťou účasti domácich subjektov cestovného ruchu

 

Workshopy v jednotlivých mestách prebiehajú formou prezentácií krajín V4 a zúčastnených dodávateľov miestnym subjektom cestovného ruchu. Na prezentácie nadväzuje  B2B časť, v rámci ktorej má každý účastník Roadshow k dispozícii stôl, kde sa prezentuje miestnym touroperátorom.

Informácie o európskych  účastníkoch workshopu sú publikované v katalógu, ktorý je zaslaný všetkým miestnym  subjektom cestovného ruchu elektronicky a súčasne odovzdaný vo vytlačenej forme pred začatím akcie.

 

V roku 2020 je v rámci spolupráce krajín V4 na vzdialených trhoch možnosť  účasti na nasledovných podujatiach pod značkou Discover Central Europe:

 

TRH / aktivita                                                                                                                                                                       Dátum

 

Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov

Roadshow Tbilisi, Gruzínsko - Baku, Azerbajdžan

7.-8.4.2020

 

Škandinávia

Online workshop V4 na škandinávskom trhu

17.-18.9.2020

 

Aktuálne informácie k jednotlivým podujatiam budú priebežne zverejňované na tejto stránke.

 

V prípade záujmu o zasielanie aktuálnych informácií k možnostiam participácie na aktivitách na vzdialených trhoch elektronickou formou,  zašlite svoju požiadavku na: michaela.trojanova@mindop.sk