Národný portál cestovného ruchu Slovakia Travel je oficiálnym centrálnym propagačno-informačným systémom cestovného ruchu Slovenska na internete, ktorý bol vytvorený v roku 2007 z iniciatívy Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v rámci opatrenia 2.3 Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Hlavným poslaním a prioritou tohto portálu je poskytovanie informácií o rôznych možnostiach rekreácie, o kultúrnych programoch, podujatiach, pamätihodnostiach, ako aj o rôznych produktoch cestovného ruchu a zároveň motivácia účastníkov cestovného ruchu.

 

Portál obsahuje viac než 4 500 publikovaných entít, 4 000 obrázkov a fotografií, 138 máp miest a 6 máp Slovenska v rôznych mierkach. Tento rozsah prináša dôležité informácie celoslovenského, regionálneho a lokálneho charakteru s ohľadom na základné produkty cestovného ruchu Slovenska.