Informácia o aktuálnych ustanoveniach týkajúcich sa prepravy tovaru v RF

Ministerstvo dopravy Ruskej federácie zaslalo dňa 20.11.2017 informáciu o zavedení zmien a špecifík medzinárodnej automobilovej prepravy tovarov tretích štátov, ktoré boli schválené nariadením Ministerstva dopravy Ruskej federácie pod č. 301, dňa 14.10.2017.

Celú informáciu si môžete prezrieť tu: informacia_o_ustanoveniach_suvisiacich_s_prepravou_v_RF_SK.pdf

Originálne znenie dokumentu je uvedené tu : Orig_informacia_o_ustanoveniach_suvisiacich_s_prepravou_v_RF.pdf

Informácia o dočasnom obmedzení pohybu vozidiel po cestách na Ukrajine

Ukrajinské veľvyslanectvo v Slovenskej republike zaslalo informáciu o dočasnom obmedzení pohybu vozidiel s určitými hmotnosťami po cestách na Ukrajine v období zvýšených denných teplôt. Originálny dokument je možné prehliadnuť tu:

nota_61390868.pdf (588 kB)

 Informatívny preklad dokumentu je nasledovný:

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike si dovoľuje informovať, že Štátna správa diaľnic Ukrajiny zavádza dočasné obmedzenia pohybu vozidiel s hmotnosťou nad 24 ton a záťažou jednej nápravy nad 7 ton.
Takéto rozhodnutie je zamerané na ochranu povrchu vozovky na cestách pri bežnej prevádzke v období, kedy denné teploty dosahujú vysoké teploty. (nad 22°C). Uvedené obmedzenia sú stanovené v predmetnom období denne od 10:00 do 22:00. Viac informácií je možné získať na  webovej stránke.