(175 kB)http://Zavedenie minimálnej mzdy v Rakúsku

 

Rakúsko prijalo v polovici roku 2011 opatrenia v boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu vo všetkých oblastiach hospodárstva. Tieto opatrenia sa dotýkajú aj dopravného sektoru. Od 1. Januára 2017 sa opatrenia uvedené v zákone č. 44/2016 v Spolkovej zbierke zákonov uplatňuje aj na zahraničných dopravcov vykonávajúcich dopravné operácie, ako je kabotáž, cieľová doprava do Rakúska, zdrojová preprava z Rakúska, nepravidelné alebo jednorazové dopravy. To znamená, že všetci zamestnanci (vodiči), ktorí vykonávajú vyššie uvedené operácie podliehajú na území Rakúska rakúskemu zákonu a teda aj ustanoveniam o minimálnej mzde vyplývajúcej z tamojších vyšších kolektívnych zmlúv.

Ďalej rakúsky zákon upravuje pravidlá o ohlasovacích povinnostiach, povinnostiach uchovávania podkladov a povinnostiach predkladania podkladov kontrolným orgánom. Komplexnú informáciu o jednotlivých pravidlách cezhraničnej dopravy sú uvedené v nasledujúcom:

 

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_30.999_15/lsd-bg-novinky-k-oblasti-dopravy

 

 

Informácia vydaná rakúskym ministerstvom sociálnych vecí o vysielaní pracovníkov.pdf (179 kB)