Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Podľa oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 13/2014 Z. z. 2. februára 2014 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave, ktorá bola podpísaná 22. januára 2013 v Bratislave. Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 572 z 15. mája 2013 a ozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 4. júla 2013.

Zmluva ruší povoľovací režim srbských orgánov pre autobusovú a nákladnú cestnú dopravu vozidlami evidovanými v Slovenskej republike. Turisti strávia menej času na hraničných priechodoch a dopravcovia budú odbremenení od platenia tranzitných poplatkov.

Pre slovenských cestných dopravcov má Srbská republika strategický význam najmä v tranzitnej doprave na juh Európy. Cez túto krajinu sa uskutočňuje väčšina nákladnej prepravy, napríklad do Grécka, Bulharska a Turecka. Nová zmluva podstatne zjednoduší príležitostnú autobusovú dopravu, medzinárodnú kyvadlovú dopravu osôb a nákladnú dopravu medzi Slovenskom a Srbskom a tranzit po územiach oboch krajín.

Zmluva novo upravuje aj platenie daní a poplatkov. Dopravcovia v budúcnosti nebudú musieť platiť tranzitné poplatky, ale len poplatky za použitie infraštruktúry. Za tranzit tam aj späť tak ušetria približne 150 €.

Zmluva_SR_Srbsko_o_cestnej_doprave__2 (.pdf, 58,6 kB)