Skočiť na obsah

Elektronický Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form)

Elektronický Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form) je uverejnený na webovej stránke

 

https://www.mindop.sk/covid/

 

 

Vypĺňanie elektronického formuláru

Elektronický Formulár je možné vyplniť v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

Elektronický Formulár obsahuje povinne vypĺňané a nepovinne vypĺňané údaje.

Povinne vypĺňané údaje sú:

  • názov leteckého dopravcu
  • číslo letu
  • číslo sedadla*)
  • krajina odletu
  • dátum príletu
  • meno a priezvisko
  • mobil
  • emailová adresa

 

Potvrdenie o vyplnení elektronického formuláru

Po vyplnení elektronického Formuláru bude cestujúcemu na emailovú adresu, ktorú cestujúci uvedenie v tomto elektronickom Formulári, doručený email (v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku v závislosti od zvoleného jazyku elekotrnického formulára),

  • ktorého prílohou bude vyplnený elektronický Formulár vo formáte PDF,
  • v ktorom bude uvedený aj odkaz na zobrazenie vyplneného elektronického Formuláru v prehliadači.

 

Označenie vyplneného elektronického Formuláru

Každému vyplnenému elektronickému Formuláru je pridelený identifikačný kód, ktorý slúži na overenie vyplnenia elektronického Formuláru príslušnými orgánmi.

Vzor nevyplneného elektronického Formuláru vo formáte PDF (pdf, 88,2 kB)

 

_________

*) Vo vzťahu k cestujúcim v nepravidelnej obchodnej leteckej doprave (tzv. charterové lety) ministerstvo eviduje skutočnosť, že číslo sedadla pri konkrétnom lete môže byť cestujúcemu oznámené tesne pred nástupom na palubu lietadla. V takomto prípade, ak je to možné, ministerstvo odporúča cestujúcemu vyplniť formulár PLF po oznámení čísla sedadla. V opačnom prípade ministerstvo odporúča cestujúcemu uviesť v kolónke "Číslo sedadla" písmeno „N“ (t. j. Nie).

 

 

__________

Aktualizácia ku dňa 03. 08. 2021