Elektronický Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia

(Public Health Passenger Locator Form)

 

 

Elektronický Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form) je uverejnený na webovej stránke

 

https://www.mindop.sk/covid/

 

 

Vypĺňanie elektronického formuláru

Elektronický Formulár je možné vyplniť v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

Elektronický Formulár obsahuje povinne vypĺňané a nepovinne vypĺňané údaje.

Povinne vypĺňané údaje sú:

  • názov leteckého dopravcu
  • číslo letu
  • krajina odletu
  • dátum príletu
  • meno a priezvisko
  • mobil
  • emailová adresa

 

 

Potvrdenie o vyplnení elektronického formuláru

Po vyplnení elektronického Formuláru bude cestujúcemu na emailovú adresu, ktorú cestujúci uvedenie v tomto elektronickom Formulári, doručený email (v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku v závislosti od zvoleného jazyku elekotrnického formulára),

  • ktorého prílohou bude vyplnený elektronický Formulár vo formáte PDF,
  • v ktorom bude uvedený aj odkaz na zobrazenie vyplneného elektronického Formuláru v prehliadači.

 

 

Označenie vyplneného elektronického Formuláru

Každému vyplnenému elektronickému Formuláru je pridelený identifikačný kód, ktorý slúži na overenie vyplnenia elektronického Formuláru príslušnými orgánmi.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňa 04. 09. 2020