Skočiť na obsah

Vykonávanie civilných letov vo vzdušnom priestore vo vzťahu k výskytu prenosného ochorenia COVID-19

Zákaz vykonávania určených civilných letov

Vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky nie je v súčanosti vyhlásený zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného šátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k výskytu prenosného ochorenia COVID-19.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 28. 12. 2020