Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

 

Vydanie:

Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania bol vydaný rozhodnutím č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016 (ďalej len „rozhodnutie“) a je uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia:

rozhodnutie č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 (.pdf, 67 kB)

príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 (.pdf, 273 kB)- Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

 

Zmena:

1. zmena - rozhodnutie č. 31958/2018/SCL/94744 (.pdf, 181 kB)

 

Informatívne konsolidované znenie:

Informatívne konsolidované znenie prílohy č. 1 k rozhodnutiu č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 od 1. februára 2019 (.pdf, 817 kB)