Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania bol vydaný rozhodnutím č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016 (ďalej len „rozhodnutie“) a je uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia:

rozhodnutie č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 (.pdf, 67 kB)

príloha č. 1 k rozhodnutiu (.pdf, 273 kB)- Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.