Dňa 22. mája 2013 bola v Českej republike schválená aktualizovaná „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020“.

Aktualizovaná Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020, (skrátene Cyklostrategie 2013) je dokument, ktorý má nahradiť súčasnú „Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR“, ktorú prijala vláda ČR uznesením č. 678 zo dňa 7. júla 2004.  

 Dokument na stiahnutie nájdete tu.