Kampaň Do školy na bicykli 2015 má svoju publikáciu

Publikácia bola spracovaná na základe skúseností a výsledkov pilotného ročníka kampane Do školy na bicykli v roku 2015. Kampaň bola vyhlásená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokoordinátora v týždni od 21. do 25. septembra 2015. Kampaň mala za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

Výborné nápady a aktivity, ktoré zorganizovali zapojené školy nájdete v tejto publikácii.