Skočiť na obsah

Zmeny a doplnenia v Dohode SMGS

Výbor Orgánizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD) sa na 6. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 04. novembra 2019 vo Varšave, rozhodol schváliť a uviesť do platnosti zmeny a doplnenia Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), ktoré nadobudnú platnosť 1. júla 2020 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Dohoda SMGS (so zmenami a doplneniami platnými od 1. 7. 2020) je zverejnená na web stránke OSŽD:

https://osjd.org/ru/8978/page/106077?id=2796

Text slovenského konsolidovaného prekladu Dohody SMGS vrátane príloh, platnej od 1. 7. 2020, slúži na pomoc užívateľom Dohody SMGS v Slovenskej republike. Pri rôznosti textov má rozhodujúcu platnosť ruské znenie, ktoré je prístupné na web stránke OSŽD.

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), platná od 1. júla 2020 – slovenský konsolidovaný preklad:

SMGS (.pdf)

SP SMGS (.pdf)

Príloha 2 (.pdf)

Príloha 3 (.pdf)

Príloha 6 (.pdf)

Pokiaľ počas užívania slovenského prekladu Dohody SMGS prídeme k poznaniu tlačových chýb, tieto budú tiež zverejnené.