Zmeny a doplnenia v Dohode SMGS

47. zasadnutie Konferencie ministrov OSŽD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. - 7. júna 2019 v Taškente v Uzbekistane schválilo výsledky práce Komisie OSŽD pre dopravné právo za rok 2018 a vzalo na vedomie informáciu o zmenách a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), ktoré nadobudnú platnosť 1. júla 2019 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Dohoda SMGS (so zmenami a doplneniami platnými od 1. 7. 2019) je zverejnená na web stránke OSŽD:

http://osjd.org/doco/public/ru?sort_3541=NAME&STRUCTURE_ID=5218&razdel=5218

Text slovenského konsolidovaného prekladu Dohody SMGS vrátane príloh, platnej od 1. 7. 2019, slúži na pomoc užívateľom Dohody SMGS v Slovenskej republike. Pri rôznosti textov má rozhodujúcu platnosť ruské znenie, ktoré je prístupné na web stránke OSŽD.

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), platná od 1. júla 2019 – slovenský konsolidovaný preklad:

SMGS (.pdf)

SP SMGS (.pdf)

Príloha 2 (.pdf)

Príloha 3 (.pdf)

Príloha 6 (.pdf)

Pokiaľ počas užívania slovenského prekladu Dohody SMGS prídeme k poznaniu tlačových chýb, tieto budú tiež zverejnené.