Skočiť na obsah

Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 540/2015)