Do programu URBACT II sa na Slovensku zapojili:

 

MESTO NITRA
 
Projekt USEACT (Urban Sustainable Enviromental Actions - Enviromentálne zásahy na trvalé udržanie mesta) mal stanoviť spôsoby, ako dosiahnuť príležitosti rozvoja pre ľudí a podniky na existujúcich miestach bez záberu ďalšej krajiny. Cieľom bolo zhromaždiť správne subjekty v meste o rôznych veľkostiach so záujmom o "nulový rast" v trendoch mestskej výstavby, ktorý smruje k stratégii obnovy existujúceho dedičstva a zavádzaniu udržateľných technológií v odvetviach stavebníctva.
Základajúcim členom projektu bolo mesto Neapol (IT). Partnermi projektu boli napríklad Atény (EL), Baia Mare (RO), Dublin (IE), Barakaldo (ES).
 
Ukončenie projektu: 2015
 
Viac informácií o projekte nájdete na: http://urbact.eu/useact

 
KOŠICE 2013
Nezisková organizácia KOŠICE 2013 bola partnerom v projekte Creative SpIN (Creative "Spillovers" for Innovation), ktorého cieľom bolo spojenie kultúrnych a kreatívnych odvetví (CCI) s inými sektormi k stimulácii tzv. "spillover effect" (vonkajšie dopady ekonomickej aktivity majúce vedľajšie účinky), aby sa zabezpečil stály a integrovaný model socioekonomického rozvoja.
Vedúcim partnerom projektu bolo mesto Birmingham (UK).
 
Ukončenie projektu: 2015
 
Viac informácií o projekte nájdete na: http://urbact.eu/creative-spin

 
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
 
OPENCities bol projekt, ktorý navrhol a inicioval British Council,  vedúcim partnerom bolo mesto Belfast a partnermi projektu bola sieť európskych miest a jeden región, spolu 10 partnerov.
Projekt skúmal, ako významne môže medzinárodná populácia prispieť k hospodárskemu rozvoju mesta. Vychádzalo sa z predpokladu, že mestá, ktoré priťahujú kvalifikovaných migrantov, majú vyššiu konkurencieschopnosť ako tie, ktoré sú pre migrantov menej atraktívne.
 
Ukončenie projektu: 2013
 
Viac informácií o projekte nájdete na: http://urbact.eu/opencities

 

MESTO KOŠICE

Mesto Košice bolo zapojené do pracovnej skupiny Roma-Net. Zakladajúcim členom bolo mesto Budapešť. Dalšími členmi boli Almería (ES), Karviná (ČR), Amadora (PT), Bologna (IT), Heraklion (EL), Timisoara (RO) a Udine (IT).
Skupina Roma-Net sa zaoberala problematikou začleňovania rómskeho obyvateľstva do spoločnosti. Identifikované boli tri kľúčové priority: prístup k službám; aktívne začlenenie na pracovný trh vzdelávaním a rozvoj iniciatív samostatnej pomoci.
 
Ukončenie projektu: 2013
 
Viac informácií o projekte nájdete na: http://urbact.eu/roma-net