Prieskum o URBACTe: potrebujeme Váš názor!

 

Radi sa inšpirujete príkladmi dobrej praxe zo zahraničia? Ste iniciatívny človek s túžbou po zlepšení podmienok pre život v mestách?

 

V tom prípade Vás Sekretariát programu URBACT v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi OP URBACT pozýva k vyplneniu krátkeho anonymného prieskumu, k pochopeniu povedomia, viditeľnosti a používania programu URBACT v rôznych krajinách Európy.

 

DOTAZNÍK O PROGRAME URBACT

 

Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku (stačí si na webovej stránke ec.europa.eu vybrať z pravého stĺpca konkrétny jazyk v sekcii „Languages“).

 

Výsledky budú použité na zlepšenie a posilnenie nadchádzajúcej komunikácie programu, vytváranie sietí a budovanie kapacít.

 

Operačný program URBACT je program európskej územnej spolupráce, ktorý už 15 rokov podporuje udržateľný a integrovaný rozvoj v mestách po celej Európe. Jeho úlohou je umožniť mestám spoločne riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú. URBACT umožňuje pomocou vytvárania partnerských sietí miest, vzájomnej výmeny skúseností a identifikácie osvedčených postupov zlepšovať podmienky pre rozvoj mestských politík. Po úspechu programov URBACT I a II, program URBACT III (2014-2020) pokračuje v podpore udržateľného a integrovaného rozvoja miest a prispieva k plneniu stratégie Európa 2020.