URBACT III - Siete pre transfer

Siete pre transfer sú schválené

 

Monitorovací výbor operačného programu URBACT III na zasadnutí 4. apríla 2018 v bulharskej Sofii schválil 25 sietí na prenos dobrých skúseností medzi mestami. Siete vo svojej prvej fáze prepájajú spolu až 75 európskych miest.

Dvadsaťpäť sietí pokrýva územie 20 krajín Európy. 36% miest zapojených do 25 sietí je nováčikom v programe URBACT.

Každá sieť zložená z troch miest týmto vstupuje do svojej prvej 6-mesačnej fázy, počas ktorej má k dispozícii zdroje na rozšírenie prvotného partnerstva miest, identifikáciu relevantných partnerov, rozvíjanie spoločného chápania správnej praxe, ktorá sa má preniesť, preskúmanie podmienok a požiadaviek na úspešný prenos v lokálnom kontexte a definovanie metodiky pre transferové aktivity. Siete pre transfer budú vo svojej konečnej podobe musieť byť zložené z 5 a až 8 partnerov.

Nižšie je uvedený zoznam 25 schválených sietí pre transfer. Blahoželáme!

Čoskoro zverejníme viac informácií pre mestá, ktoré majú záujem zapojiť sa do týchto sietí:

PROJEKT

PRVOTNÉ PARTNERSTVO

STRUČNÝ POPIS

Making Spend Matter

Preston (UK), Villa Nova de Famalicao (PT), Pamplona (ES)

Využívanie analýzy nákladov na zlepšenie postupov pri obstarávaní a v prospech miestnej ekonomiky

BLUACT

Piraeus (EL), Burgas (BG), Matosinhos (PT)

"BlueGrowth" je iniciatíva na podporu začínajúcich podnikov a udržateľného podnikania v námornom hospodárstve

InnovaTO-r

Turin (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR)

10 000 zamestnancov vo verejnej správe, 10 000 potenciálnych inovátorov

Movement

Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE)

Aktívne riadenie internacionalizácie v malom univerzitnom meste s cieľom zostať živým miestnym centrom v globálnej znalostnej ekonomike

City-as-a-Startup

Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT)

Iniciatíva brandingu mesta pre udržateľný kultúrny turizmus

CARD4ALL

Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV)

Zabezpečenie prístupu k mestským službám a zdrojom a zlepšovanie participácie občanov

ReBoot

Barnsley (UK), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES)

Tvorba väčšieho počtu kvalitných lokálnych pracovných miest prostredníctvom inšpiratívneho centra a zameranie sa na podporu podnikania

ACTING

Manchester (UK), Wroclaw (PL), Mantova (IT)

Mobilizácia odvetvia kultúry a umenia s cieľom prispieť k miestnym politikám v oblasti zmeny klímy

RURAL

Rome (IT), Coruna (ES), Vilnius (LT)

Nástroj na sociálne začlenenie a na obnovu miest

Bio-Canteens

Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG), Municipality of Rosignano Marittimo (IT)

Udržateľná iniciatíva pre územnú agropotravinársku politiku

BeePathNet

Ljubljana (SI), Bydgoszcz (PL), Cesena (IT)

Tvorba príbehu o včelách v mestských oblastiach

OpenHouses

Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT)

Komunitný festival oslavujúci architektonické dedičstvo mesta a spoločné hodnoty

Tropa Verde

Santiago de Compostela (ES), Dimos Pavlou Mela (EL), City of Budapest, District 14 Zuglo Municipality (HU)

Zvyšovanie environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom hier a odmeňovania

ALT/BAU

Chemnitz (DE), Rybnik (PL), Vilafranca del Penedès (ES)

Revitalizácia rozpadajúcich sa historických bytových domov spojením vlastníkov, investorov/ užívateľov a verejných orgánov

Re-grow City

Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Municipality of Isernia (IT)

Práca s občianskou spoločnosťou na zvrátenie úpadku malých a stredných miest

ACTive NGOs

Riga (LV), Siracusa (IT), Santa Pola Council (ES)

Platforma spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a obcou

RUMORLESS CITIES

Amadora (PT), Ioannina (EL), Free and Hanseatic City of Hamburg - District Hamburg-Altona (DE)

Zvýšiť diverzitu prostredníctvom búrania stereotypov a predsudkov o prisťahovalcoch

SilverCities

Badalona (ES), Tartu (EE), Svendborg (DK)

Príbeh o tom, ako implementovať stratégiu mestského rozvoja prihliadajúcu na potreby všetkých vekových kategórií obyvateľov s cieľom podporiť zdravie občanov, ich začlenenie a blahobyt vo všetkých fázach života

URBAN-REGENERATION-MIX

Lodz (PL), Baena (ES), Birmingham City Council (UK)

Revitalizácia historických štvrtí prostredníctvom renovácie budov a multifunkcie

Volunteering City

Athienou (CY), Municipality of Capizzi (IT), Kildare County Council (IE)

Vytváranie medzigeneračných sociálnych prepojení prostredníctvom dobrovoľníctva

com.unity.lab

Lisbon (PT), Bari (IT), Aalborg (DK)

Miestna stratégia rozvoja pre susedstvá a prioritné oblasti

CommUnities

Naples (IT), Gdansk (PL), Ayuntamiento de Barcelona (ES)

Občianske využitie a nové koncepčné nástroje pre komunitu

Music schools for social change

L'Hospitalet de Llobregat (ES), Municipality of Adelfia (IT), Aarhus (DK)

Nástroj pre mestskú sociálnu súdržnosť prostredníctvom rozvoja umenia

The Playful Paradigm

Udine (IT), Klaipeda (LT), Cork City Council (IE)

Používanie hier ako flexibilného a inovatívneho spôsobu zdravej a udržateľnej tvorby miest (place-making)

WetrEIN

Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR)

Podpora obnovy vzdelávania v meste prostredníctvom zapojenia všetkých príslušných zainteresovaných strán

 


Siete pre transfer sú spolu s sieťami pre akčné plánovanie a implementačnými sieťami jedným z troch typov sietí vyvinutých v rámci programu URBACT III. Siete pre transfer sa zameriavajú na prispôsobenie a prenos zavedených dobrých príkladov medzi mestami EÚ. Tieto siete budú viesť mestá, ktorým bol udelený titul URBACT Good Practice City (Mesto s dobrou praxou URBACT) (http://urbact.eu/good-practices/home)

URBACT siete pre transfer sú nástrojom na výmenu poznatkov a vzdelávanie miest. Zameriavajú sa na mestá, ktoré:

1. majú záujem o prenos jedného z 97 príkladov dobrej praxe URBACT s cieľom:

uchopiť konkrétnu koncepčnú výzvu prostredníctvom integrovaného a udržateľného riešenia;
prispôsobiť a opätovne použiť už otestované a efektívne postupy vo vlastnom mestskom kontexte

2. získali titul URBACT Good Practice City, s cieľom:

viesť proces porozumenia, prispôsobovania a opätovného využitia ich dobrej praxe
vylepšiť a zdokonaliť vlastnú metodiku prostredníctvom partnerských hodnotení a s podporou expertov URBACT

Pre podrobnosti o ukončenej výzve na predkladanie návrhov navštívte stránku výzvy (http://urbact.eu/open-calls-networks) alebo http://mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/urbact/urbact-iii/vyzvy/vyzva-na-tvorbu-sieti-pre-transfer a prečítajte si všetky súvisiace dokumenty.

Zoznam všetkých 97 príkladov dobrej praxe URBACT nájdete aj na tomto odkaze: http://urbact.eu/odhalili-sme-príklady-dobrej-praxe-programu-urbact-inšpiratívne-riešenia-pre-lepšie-mestá.

Výzva pre odborníkov programu URBACT (http://urbact.eu/become-urbact-expert) na podporu sietí pri navrhovaní a realizácii nadnárodných vzdelávacích aktivít je taktiež otvorená.


Pre viac informácií sledujte stránku URBACT - Slovenská republika (http://urbact.eu/urbact-slovenska-republika), Facebook URBACT na Slovensku - https://www.facebook.com/urbactSK/ (link is external) a Open Call for Networks (http://urbact.eu/open-calls-networks).