Osobný úrad - kontakty

Osobný úrad

Meno

Funkcia

Telefón

Fax

Ing. Iveta Šimonovičová

generálna riaditeľka

594 94 236

524 996 67

Lenka Heršelová

samostatný referent

594 94 236

 

 

Odbor ľudských zdrojov

Meno

Funkcia

Telefón

Ing. Emília Achbergerová

riaditeľka odboru

594 94 498

Mgr. Eva Keselá

štátny radca

594 94 443

JUDr. Erika Juríková

štátny radca

594 94 584

Ing. Daniela Samcová

štátny radca

594 94 497

Ing. Daniela Vranová

štátny radca 594 94 609

Edita Sedláčková

odborný referent

594 94 520 

Alžbeta Verčíková odborný referent špecialista I 594 94 257

 

Odbor odmeňovania

Meno

Funkcia

Telefón

Ing. Jozef Lešš

riaditeľ odboru

594 94 679

Ing. Iveta Grofiková

štátny radca

594 94 753

 

štátny radca

594 94 421

Ing. Martina Kotianová

štátny radca

594 94 364

Ing. Adriena Hlinková štátny radca 594 94 496

Mgr. Eva Kellerová

štátny radca

594 94 237

Mgr. Renata Bieliková

štátny radca

594 94 568

 

Odbor vzdelávania

Meno

Funkcia

Telefón

Mgr. Csilla Krnáčová

riaditeľka odboru

594 94 495

PhDr. Julie Janáková

štátny radca

594 94 491

PhDr. Jarmila Kukumberg

štátny radca

594 94 252

Ing. Lenka Candráková

štátny radca

594 94 624

Mgr. Michaela Kollárová

štátny radca

594 94 408