Výsledky súťaže detí o najkrajší list roka 2015

Národné kolo 44. ročníka súťaže Svetovej poštovej únie o najkrajší list roka, do ktorého sa zapojili svojimi písomnými prácami deti a mládež vo vekovej kategórii   od  6 do 15 rokov, má už svojho víťaza. Najkrajší list, ktorý napísala trinásťročná Alexandra Dužeková zo Skalky nad Váhom, bol preložený do anglického jazyka a zaslaný do medzinárodného kola súťaže. Výsledky celosvetového kola budú oznámené koncom leta.

Súťažné práce mali veľmi vysokú úroveň. Deti sa zhostili vyhlásenej témy „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“ naozaj vynikajúco. Vo svojich listoch, adresovaných svojim najbližším, ale aj verejným činiteľom a organizáciám vyzdvihli skutočné  hodnoty spoločnosti, pričom prejavili veľkú dávku solidarity, empatie, ale aj  znalostí o celosvetových problémoch.

Listy ocenené v národnom kole sú zverejnené webovom sídle Slovenskej pošty, a. s, na: http://www.posta.sk/stranky/sutaz-o-najkrajsi-list-2015