Anketa o najkrajšiu poštovú známku roka 2018

Pozývame Vás zapojiť sa do

Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018.

Svoj hlas môžete dať len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla, prípadne aj jej názvu, a to do 30. apríla 2019 elektronickou poštou na: anketa.znamka@slposta.sk alebo poštovým lístkom na uvedenú adresu:

Zväz slovenských filatelistov
Radlinského 9
812 11 Bratislava 1

alebo

POFIS
Nám. slobody 27
817 98 Bratislava


Pri hlasovaním nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2018 a Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2018. Každý účastník bude taktiež zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Poštové známky vydané v roku 2018 nájdete tu:
http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2018/znamky18.html
Ďalšie podrobnosti o ankete nájdete na:
https://slovenskafilatelia.sk/anketa-o-najkrajsiu-postovu-znamku-roka-2018/
https://www.pofis.sk/blog/2019/1/8/anketa-2018