Výsledky Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2017

Najkrajšou známkou roka 2017 je poštová známka z emisného radu

UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči

Autorom rytiny víťaznej poštovej známky je František Horniak.

Najkrajšia poštová známka (k. č. 645) UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči získala 334 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnila známka (k. č. 646) 500. výročie reformácie (1517)  s počtom hlasov 121.

Na 3. mieste sa umiestnila známka (k. č. 644) UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883)  s počtom hlasov 69.

Do Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2017 sa zapojilo 727 hlasujúcich.

Slovenská pošta, a. s., všetkým, ktorí sa do ankety zapojili venuje poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2017 s natlačeným ďakovným textom.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční počas otváracieho ceremoniálu 2. slovensko - českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2018, dňa 4. 7. 2018 od 16:00 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Anketu usporiadali Slovenská pošta, a. s., a Zväz slovenských filatelistov.

Viac informácii nájdete na:

https://www.pofis.sk/blog/2018/5/17/vyhodnotenie-ankety-o-najkrajsiu-postovu-znamku-roku-2017