Výsledky Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018

 

Najkrajšou známkou roka 2018 je poštová známka z emisného radu

UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky

Autorom rytiny víťaznej poštovej známky je František Horniak a autorom grafickej úpravy je akad. mal. Vladislav Rostoka

Najkrajšia poštová známka (k. č. 671) UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky získala 522 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnila známka (k. č. 668) UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou s počtom hlasov 117.

Na 3. mieste sa umiestnila známka (k. č. 672) 100. výročie vzniku Česko-Slovenska s počtom hlasov 64.

Do Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018 sa zapojilo 968 hlasujúcich.

Slovenská pošta, a. s., všetkým, ktorí sa do ankety zapojili venuje poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2018 s natlačeným ďakovným textom.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční počas otvorenia výstavy „50. výročie Zväzu slovenských filatelistov“ dňa 17. 5. 2019 od 15:00 hod. v Galérii obchodného centra Mlyny v Nitre.

Anketu usporiadali Slovenská pošta, a. s., a Zväz slovenských filatelistov.

Viac informácii nájdete na:

https://www.pofis.sk/blog/2019/5/3/vyhodnotenie-ankety-o-najkrajsu-postovu-znamku-roku-2018