Skočiť na obsah

Cena ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za známkovú tvorbu v roku 2020

     Deň slovenskej poštovej známky a filatelie - 18. december je  od roku 1993 každoročne príležitosťou na pripomenutie významu a poslania poštových známok, ako aj filatelie. Súčasťou  tradičnej slávnosti sa stalo i udeľovanie Ceny ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za známkovú tvorbu, ktoré sa stalo skutočnosťou i v  tomto roku, i keď odovzdávanie cien na tradičnej slávnosti z dôvodu ochrany zdravia nie je možné.

     Využívame tento alternatívny spôsob a oznamujeme, že minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal, udelil na základe návrhu  jeho poradného orgánu, Námetovej komisie známkovej tvorby, cenu ministra za známkovú tvorbu v štyroch kategóriách takto:  

Najlepší výtvarný návrh

Poštová známka Osobnosti: Maximilián Hell (1720-1792)

Autor výtvarného návrhu známky je akademický maliar Vladislav Rostoka.

Poštová známka "Maximilián Hell"

 

Najlepšia rytina

Rytina poštovej známky UMENIE: Ladislav Vychodil (1920-2005)

Autor rytiny známky je akademický maliar Rudolf Cigánik.

Poštová známka "Ladislav Vychodil"

 

Najkrajšia známka

Poštová známka 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa

Autor výtvarného návrhu známky je prof. Dušan Kállay.

Autor rytiny známky je František Horniak.

Poštová známka " 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa"

 

Najkrajší hárček vydaný v rokoch 2018-2020

Hárček UMENIE 2018: Ladislav Bielik

Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom

Autor grafickej úpravy hárčeka je akademický maliar Vladislav Rostoka.

Autor rytiny hárčeka je akademický maliar Rudolf Cigánik.

Poštová známka "Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom"

 

Všetkým oceneným umelcom srdečne blahoželáme !

Súčasne pozdravujeme všetkých filatelistov a prajeme pokojné prežitie blížiacich sa sviatkov !