Skočiť na obsah

Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie

vyhlásil pre deti do 15 rokov

50. ročník medzinárodnej súťaže o najkrajší list na tému

Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“.

Národné kolo súťaže,

ktoré prebieha od 1. 3. 2021 do 5. 4. 2021,

usporadúva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.

 Ďalšie podrobné podmienky súťaže sú zverejnené na

https://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2021

 

Plagát súťaže „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“