Skočiť na obsah

Výsledky medzinárodnej Ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2022 s témou „Príbehy a mýty

 

Prvé miesto a zlatú medailu v ankete získala poštová známka Luxemburskej pošty:

https://www.posteurop.org/StampCollections?selectedStampYear=2022&selectedStampCountry=lu

Podrobnejšie informácie o výsledkoch ankety a umiestneniach na prvých troch miestach sa nachádzajú na:

https://www.posteurop.org/showNews?selectedEventId=44238

Prehľad poštových známok európskych krajín zapojených do ankety sa nachádza na:

https://www.posteurop.org/StampCollections

Podrobnejšie informácie o emisnom rade EUROPA sa nachádzajú na:

https://www.posteurop.org/History

Prehľad doteraz vydaných poštových známok spoločného emisného radu EUROPA a víťazoch ankety z predchádzajúcich ročníkov sa nachádzajú na:

https://www.posteurop.org/StampCollections

https://www.posteurop.org/index.jsp?nodeId=85380&isoCode=en