Cena Slovak Gold za známkovú tvorbu

 

V roku 2000 bola známkam emisného radu „UMENIE“ za obdobie 1995-1999 udelená cena Slovak Gold v kategórii produkt tvorivej činnosti a pri tejto príležitosti minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko udelil ocenenie „Pocta ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií“ trom slovenským rytcom

-         akademickému maliarovi Martinovi Činovskému

-         Františkovi Horniakovi

-         akademickému maliarovi Rudolfovi Cigánikovi