Montáž zimných pneumatík s nižšou kategóriou rýchlosti

Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke n, ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom (obrázok č. 1) (.pdf, 130 kB) (tzv. pneumatiky na jazdu na snehu označované tiež ako zimné pneumatiky) s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km/h (označenie symbolom „Q“) a pri vozidlách kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km/h, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku.

Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík na jazdu na sneho označenú horským symbolom namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nemôže byť prekročená (obrázok č. 2) (.pdf, 72,3 kB). Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom.

Zníženie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri použití pneumatík pneumatík s vylepšenými trakčnými vlastnosťami pri jazde na snehu alebo blate s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S", avšak bez označenia horským symbolom.