Označenie vozidla prepravujúce odpad

Vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov bola 1. februára 2015 znovelizovaná vyhláškou č. 9/2015 Z. z. (.pdf, 50,6 kB).

Okrem iných zmien vyhláška stanovuje povinné označenie pre vozidla prepravujúce odpad čiernym písmenom „A“, ktoré v nemeckom jazyku predstavuje „Abfall“ – „odpad“.

Motorové vozidlá prepravujúce odpad musia byť označené vpredu a vzadu na vozidle kolmo k pozdĺžnej rovine dvoma pravouhlými reflexnými bielymi výstražnými tabuľkami z materiálu so spätným odrazom triedy 2, so šírkou 400 mm a výškou minimálne 300 mm s čiernym písmenom „A“ s výškou písmena 200 mm a hrúbkou 20 mm. V prípade jazdných súprav musí byť zadná tabuľka umiestnená na zadnej strane prípojného vozidla. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Odpad je definovaný európskym predpisom, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky doplnilo vyhlášku na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, aby boli vozidlá, ktoré vykonávajú prepravu odpadu jednoznačne identifikovateľné v cestnej premávke. Označenie čiernym písmenom „A“ na bielom reflexnom podklade je jednotné označenie, ktoré majú zavedené niektoré členské štáty ako napríklad Česká republika, Nemecko, Rakúsko a podobne.

Vyhláška stanovuje, že spomínaným označením má byť vozidlo označené v prípade vykonávania prepravy odpadu podľa nariadenia (ES) č. 1013/2006. Pri vykonávaní inej prepravy odpadu ako podľa nariadenia (ES) č. 1013/2006 nie je povinnosť označiť vozidlo. Pokiaľ preprava odpadu nie je vykonávaná, tak toto označenie na vozidle nemôže byť. Z tohto dôvodu odporúčame dopravcom, ktorí vykonávajú prepravu odpadu, aby si svoje vozidlá označili sklápateľnou (skladacou) tabuľkou s čiernym písmenom „A“ (.pdf, 85 kB).

Motorové vozidlá musia byť označené vpredu aj vzadu na vozidle. V prípade jazdnej súpravy musí byť zadaná tabuľka umiestnená vzadu na prípojnom vozidle (na návese alebo prívese). Príklad takéhoto označenia nájdete TU (.pdf, 82,8 kB).