Nahlasovanie vozidiel s neplatnou technickou a emisnou kontrolou

Na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa obracajú občania s podnetmi, že niektoré evidované vozidlá sú bez platnej technickej a emisnej kontrole, pričom tieto vozidlá chcú nahlasovať, aby si každý prevádzkovateľ vozidla splnil svoje povinnosti.

Na ukladanie pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu je príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa miesta evidencie vozidla, kde môžu občania svoj podnet podať.

Informácie o neplatnej technickej a emisnej kontrole nájdete TU.

Informácie o okresných úradoch, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií nájdete TU.